• تهران ، خیابان ستارخان ، ایستگاه دریان نو ، پلاک 319

روشهای نگهداری آب استخر

1-کلر زني: استفاده از كلر و مشتقات آن بيش از ساير مواد مشابه در روند گندزدايي آب استخرها مورد استفاده قرار مي گيرد. اين مواد عبارت است از گاز كلرين، هيپوكلريت سديم، …
ادامه مطلب