• تهران ، خیابان ستارخان ، ایستگاه دریان نو ، پلاک 319

استخر دانشگاه علم و صنعت